EST RUS
 
Jõulurahu soovides 2014
Jõulurahu aeg on käes, kiirelt muutuvas maailmas on siis vähemalt ...
aasta 2013
KMA võttis lastekodus kasvanud üksikemalt kodakondsuse

Kodakondsus- ja migratsiooniamet võttis Eesti kodakondsuse lastekodus kasvanud noorelt emalt põhjendusega, et lastekodu esitas tema kohta kodakondsuse taotlemisel valeandmeid.

Kodakondsusest ja kehtivast passist ilma jäänud Galina ei mõista, miks peab tema kannatama ametnike vassimiste ja vusserdamiste eest, kui ta ise oli toona vaid 15aastane.
Kohtlajärvelanna Galina Nakvas (19) sattus Narva lastekodusse 1999. aastal, kui ta oli 15 aastat vana, sest tema vanematelt olid võetud vanemlikud õigused. Järgmisel aastal esitas Narva lastekodu sotsiaaltöötaja kodakondsus- ja migratsiooniametile (KMA) taotluse kodakondsuse saamiseks lihtsustatud korras ning see rahuldati. 2001. aastal, 16aastaselt sai Galina oma esimese Eesti kodaniku passi ning kui ta täisealiseks saanuna lastekodust lahkus, alustas iseseisvat elu.

Lastekodu esitas valeandmeid

Veidi rohkem kui aasta tagasi sündis Galinal tütar Darja ning keegi tuttavatest andis nõu, et enne lapse aastaseks saamist tuleb talle vormistada pass, kuigi tegelikult on passi tarvis vaid reisidokumendina riigist lahkumisel. Suur oli aga tema üllatus, kui pärast dokumentide esitamist KMA-le tuli sealt kiri, et lapsele ei saa Eesti kodaniku passi vormistada, kuna Galina ise on saanud kodakondsuse eksikombel ning seetõttu pole tal selleks õigust. Üllatus oli seda suurem, et tänavu jaanuaris sai Galina endale uue passi, sest vana oli aegunud, ja KMA ei näinud selles mingit probleemi.

KMA ametnik Aile Soe teatas külmal toonil noorele emale, et tema kohta on lastekodu esitanud valeandmeid. Nimelt kinnitanud lastekodu, et Galina elas seal alates 1994. aastast, ent kontrollimisel selgus, et ta saabus lastekodusse viis aastat hiljem. Kuna aga kodakondsuse seaduse punkt, mille järgi Eesti lastekodude kasvandikud omandasid Eesti kodakondsuse, kehtis 1995. aastani, puudub Galinal ametniku väitel õigus kodakondsusele seoses lastekodus kasvamisega. Praegu kehtiva seaduse järgi on lihtsustatud korras kodakondsusele õigus vaid alla 15aastastel lastekodu kasvandikel. Noorele naisele teatas KMA karmil toonil, et ta peab talle väljastatud Eesti passi tagastama ning see on tunnistatud kehtetuks.

Üleöö illegaaliks

Pärast seda, kui Galinale teatati, et kuna tal pole kodakondsust, peab ta hakkama endale ja lapsele elamisluba vormistama, pöördus ta Kohtla-Järve sotsiaalametniku poole. Galina sõnul on ta leppinud sellega, et riik temalt kodakondsuse ära võtab, kuigi tegelikult ei mõista ta, miks tehakse teda vastutavaks ametnike vusserdamise pärast, kui tema oli siis vaid 15aastane laps ega teadnud neist asjadest ise midagi. "Aga mida ma teha saan," ohkab ta kurvalt. "KMA ütles, et ma võin kohtusse pöörduda, aga kelle peale ma kohtusse kaeban?"

Galina suurim mure on praegu see, kust võtta raha KMA ettekirjutuse täitmiseks, et vormistada elamisluba. "See maksab 750 krooni, teist samapalju on vaja lapsele elamisloa vormistamiseks, aga üksikemana saan ma riigilt 1200 krooni toetust," muretseb ta. Ta loodab, et linna sotsiaalametnik suudab teda aidata. "Pidime järgmisel nädalal minema KMAsse, et kui päris tasuta ei saa, siis saaks kas või veidigi odavamalt," avaldas Galina lootust.

KMA pressiesindaja Piret Aro ütles, et KMA viidi eksiteele, kui lastekodu direktori allkirjaga saabus neile kinnitus, et Galina viibis lastekodus alates 1994. aastast, ent tegelikult see nii polnud ja seega puudub tal õigus kodakondsusele. "Kahjuks on lastekodu teinud sellele inimesele karuteene," lisas ta.

Rahvastikuministri esindaja lubab abi

Rahvastikuministri büroo esindaja Ken Koort ütles, et selline olukord, kus täiskasvanute eksimuse eest tehakse vastutavaks laps, ei ole normaalne. Ta tõi näiteks, mil aastatel 2002-2003 tuvastati Eestis 1500 juhtumit, kus ametnike süül olid inimesed saanud Eesti kodakondsuse, kuigi neil polnud selleks õigust. Toona võttis valitsus vastu otsuse, mille kohaselt need inimesed said lihtsustatud korras kodakondsust taotleda, sest nemad polnud eksituses süüdi. Kodakondsuse seadus ütleb küll, et kui KMA on isiku ekslikult kodanikuks määratlenud, loetakse ta siiski kodanikuks, ent seaduses on klausel, mis mainib, et "välja arvatud juhul, kui Eesti kodaniku pass väljastati võltsitud või valeandmeid sisaldava dokumendi või teadvalt valeandmete esitamise tõttu".

"Omalt poolt võin öelda, et Eesti riik teeb kõik, et see noor ema saaks kodakondsuse, sest tema pole vastutav teiste eksimuste eest, seda enam, kui ta oli toona alles 15aastane laps," rääkis Ken Koort, kes lubas olukorra lahendamisega kiiresti tegelema hakata. Koorti sõnul tegeleb ta praegu veel ühe lastekodu kasvandiku juhtumiga, mis on sarnane Galina omaga. "Inimesi, kes ebaõiglaselt ära võetud kodakondsuse probleemiga kokku puutuvad, ei ole üks või kaks. Ja tihti ei oska nad oma murega lõpuks enam kusagile pöörduda."
Allikas: Põhjrarannik
[Lisatud 01.09.05]
Ken Koort
AS Panaviatic
Ken Koort  ken@koort.ee  +372 50 41 061