EST RUS
 
Jõulurahu soovides 2014
Jõulurahu aeg on käes, kiirelt muutuvas maailmas on siis vähemalt ...
aasta 2013
Imest faktini

Eesti taasiseseisvumisest on möödas 13 aastat, kuid tänaseni ei anna paljud inimesed endale aru, et see, mis tookord sündis, oli ime.

Paljude eelduste kokkulangemine, millest mõnede teket polnud osanud keegi prognoosidagi, tegi Eesti vabanemise võimalikuks.

Vabanemine äärmiselt šovinistlikult meelestatud ja tuumarelvastatud kommunistliku impeeriumi käest verevalamiseta oli pretsedenditu saavutus ülemaailmses mastaabis.


Tüliks Venemaaga puudub põhjus

13 aastat tagasi toimunu ei anna tänaseni rahu mõnele poliitilisele ringkonnale Venemaal, kelle ideoloogia, retoorika ja praktika kõnelevad varjamatust revanšihimust.

Ülisoodsate alade käestlangemine, ja seda juba teist korda sajandi jooksul, ei ole vastuvõetav imperialistlikule mõtlemisele, nagu ka mitte poliitiline kaotus vähem kui miljonilisele väikerahvale. Siiski tuleb kõigil leppida objektiivse faktiga, et Eesti on saanud demokraatlike väärtuste põhjal elavate ja neid väärtusi kaitsvate Euroopa Liidu ja NATO osaks. Seda fakti ei väära ka Venemaa ohjeldamatu laimukampaania Eesti vastu, ükskõik kui suuri ressursse sellele ei kulutataks.

Ometi pole Eestil Venemaaga midagi jagada, pole mille pärast tüli kiskuda. Eesti kui väikeriigi huvides on head suhted Venemaaga, mis põhinevad vastastikusel kasul. Kuna Eesti riigi ametlik ideoloogia ja praktika seisnevad iga Eestimaal elava rahvusgrupi identiteedi säilitamise riiklikus toetamises, ei eksisteeri Eestis ühegi rahvusgrupi, ka mitte venelaste assimileerumise ohtu. Seega puudub igasugune objektiivne alus Eesti ja Venemaa vaheliseks kanakitkumiseks.

Vastupidi, Eesti mängib suurt rolli Venemaa transiidihuvides, ja seega oleks igati hea läbisaamine Eestiga ka Venemaa riiklikes huvides.

Ahtme vagunitehas – hea näide koostööst

Külastasin hiljuti Ahtme vagunitehast nende tähtpäeval. See tehas on parim näide Eesti-Venemaa koostööst, mis on suunatud partnerlusele ja vastastikusele kasule. Tänu sellele projektile saavad tööd paljud Ida-Virumaal elavad venelased, samas paranevad ka Venemaa võimalused transiidiäriks läbi Eesti. Sellisel põhimõttel toimiv koostöö ongi see, mille poole tuleb püüelda.

Palju on räägitud julgeolekuaspektist, asjaolust, et Eesti asub väga lähedal Venemaa elulistele keskustele ning et just seepärast on Eesti liitumine NATOga oht Venemaale. Ometi on seegi argument vildakas. Geograafilisest lähedusest tuleneva hirmutunde vastukaaluks on asjaolu, et Venemaa on NATO partner ja et see partnerlus koos kõigi sellest tulenevate julgeolekugarantiidega on fikseeritud nii kokkulepetega kui koostööorganitega. Nende lepete kaudu on ka Eesti NATO liikmena seotud Venemaaga kui partneriga ega ohusta teda mingil moel.

Silmatorkavalt palju panustab Venemaa sellele, et tekitada muljet Eestist ja ka Lätist kui fašismimeelsetest riikidest, mis neid riike diskrediteeriks meie uute partnerite silmis. Peame olema tähelepanelikud, et vältida sääraste provokatsioonide ohtu. Meenub marssal Jazovi omaaegne ülestunnistus, et just tema andis Nõukogude armee diversioonigruppidele käsu õhkida paar mälestusmärki Punaarmee langenud sõduritele Eestis, tõestamaks, et siin tegutsevad ohtlikud natsionalistid.

Imest on saanud fakt

Alati on maailmas jõude, kelle huvides on destabiliseerida meie integreeruva, tasakaaluka ja eduka ühiskonna sisesuhteid ning eksponeerida seda vaba ja demokraatlikku piirkonda siin Läänemere rannikul ohukoldena. Vahel, tunnistagem, on see lausa naeruväärne.

Kindlasti ollakse võimelised tegema Eestile kahju, kuid see ei muuda enam kunagi fakti, et Eesti on iseseisev, sõltumatu riik, kes on kõikide oluliste euroatlantiliste struktuuride võrdväärne liige. See on inimväärse elu tagatiseks mitte ainult eestlastele, vaid ka Eesti venelastele, kelle kaitsjatena Eesti laimajad püüavad end silmakirjalikult näidata.

On uus sajand, ja nõukogude impeerium ei tule enam kunagi tagasi. Eesti taasiseseisvumine oli ime. Praegu on see aga fakt. Praegu on iseseisev Eesti meie igapäevane elukeskkond, kus võime julgelt tulevikku vaadata.

Rahvastikuministri esindajana Ida-Virumaal soovin kõigile idavirulastele head Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva!


Allikas: Põhjarannik
[Lisatud 19.08.04]
Ken Koort
AS Panaviatic
Ken Koort  ken@koort.ee  +372 50 41 061