EST RUS
 
Jõulurahu soovides 2014
Jõulurahu aeg on käes, kiirelt muutuvas maailmas on siis vähemalt ...
aasta 2013
KAS keeleõppekulude täielik hüvitamine on õigustatud?

Riigikogu võttis eelmisel nädalal vastu kodakondsuse seaduse muutmise eelnõu, mille järgi hüvitatakse eesti keele õppe kulud inimestele, kes on edukalt sooritanud eesti keele ning kodakondsuseksami. Kuni 2005. aasta lõpuni hüvitatakse keeleõppekulud riigieelarvest 50 protsendi ulatuses. Ülejäänud pool hüvitatakse selle aja jooksul ELi Phare eesti keele õppe programmi projekti "Interest" kaudu. Pärast Phare programmi lõppemist 2005. aasta 31. detsembril jääb kogu hüvitamine Eesti riigieelarve kanda.

Rahvastikuministri Ida-Virumaa esindaja KEN KOORT:
Kindlasti on see õige otsus. Eesmärk on integreerida muulasi Eesti ühiskonda ja propageerida Eesti kodakondsust. Viimasel ajal mitmetes Euroopa Liidu liikmesriikides ringi käies olen pannud tähele, et integratsiooniprotsessis pannakse suurt rõhku just riigikeele õppe rahastamisele.

Eestis on siiani makstud Phare programmi kaudu kinni 50 protsenti keeleõppekuludest, kui inimene on edukalt sooritanud keeleeksami.

Järgmisest aastast on tõesti nii, et kulud hüvitatakse täielikult ainult neile inimestele, kes lähevad kursustele eesmärgiga saada Eesti kodakondsus, mitte sellepärast, et neil on töö juures vaja keeleoskust tõendavat paberit.

Kui inimesed käivad vastuvõtul, kerkib mõnikord probleem, et inimene tahaks eesti keelt õppida, aga tal pole võimalik selle eest oma taskust maksta. Eks neid probleeme, mis takistavad keeleõpet, on kindlasti veel, näiteks ajapuudus. Aga ühe probleemi paljudest suudame nüüd ära lahendada.
[Lisatud 17.12.03]
Ken Koort
AS Panaviatic
Ken Koort  ken@koort.ee  +372 50 41 061